Hartelijk welkom bij Praktijk voor Mondhygiëne Midden-Limburg. Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken binnen onze praktijk, zo zorgen we samen met u voor een plezierige, open en veilige praktijkomgeving.

Binnen onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Als patiënt en bezoeker mag u erop vertrouwen dat u door de mondhygiënist correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Afspraak afzeggen

Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk telefonisch (d.m.v. inspreken van een bericht bij geen gehoor) of per mail door te geven, uiterlijk 24 uur van tevoren. Afspraken op maandag dienen de vrijdag ervoor geannuleerd te worden.

 

Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan worden er kosten in rekening gebracht (code C90 “niet nagekomen afspraak”). Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer het de eerste keer is dat u de afspraak zonder afzeggen niet nakomt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Verzuimt u opnieuw uw afspraak zonder tijdige afzegging brengen wij de gehele voor u gereserveerde tijd in rekening en dat met tarief van  € 1,- per minuut.

Afspraakherinnering

 

Indien uw mailadres bij ons bekend is, ontvangt u één week voor de afspraak een herinneringsmail. Dit is een service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

 

Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. Hier kunnen namelijk technische redenen te gronde liggen, die buiten onze macht zijn.

Te laat komen

U wordt vriendelijk verzocht op tijd voor de behandeling aanwezig te zijn. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wachttijden

Uiteraard streven wij ernaar om de wachttijden voor behandelingen zo kort mogelijk te houden. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat er een behandeling door omstandigheden wat kan uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Pijnklachten

Buiten de openingstijden kunt u bij ongevallen, nabloedingen en ernstige pijnklachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen en een afspraak maken met de spoeddienst. Meer informatie over de spoeddienst kunt u vinden bij spoed. Het kan voorkomen dat de dienstdoende tandarts u verzoekt de behandeling direct te betalen.

Begroting

Van uitgebreide behandelingen ontvangt u van tevoren een begroting afgedrukt of per mail. Deze begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling.

Uw contact- en verzekeringsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in relevante gegevens zoals uw woonadres, mailadres, zorgverzekering en telefoonnummer. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@pmml.nl.

Uw gezondheid

Het is van groot belang dat u ons tijdig op de hoogte stelt van wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan van invloed zijn op uw mondgezondheid en onze behandeling.

Roken

Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten.
Indien u buiten rookt, gelieve dit niet in de nabijheid van de praktijk te doen. Wanneer u nog een afspraak heeft na het roken verzoeken wij u uw tanden nog even te poetsen.

Huisdieren

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Mobiele telefoons

Wij verzoeken u vriendelijk om niet te telefoneren in de wachtkamer en uw telefoon op stil te zetten.

Uw eigendommen

Praktijk voor Mondhygiëne Midden-Limburg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw spullen niet onbewaakt achter te laten in de wachtkamer, maar deze mee naar binnen te nemen in de behandelkamer.

Uitschrijven

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen of niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen uit te schrijven.

Fysiek, verbaal en non-verbaal agressief gedrag, intimidatie, dreigen, chanteren, geweld, diefstal, vernieling of ander ernstig ongewenst gedrag wordt uiteraard niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg. Praktijk voor Mondhygiëne Midden-Limburg bewaart uw dossier conform wettelijke bewaarplicht, tenzij u uw dossier laat overdragen aan andere zorgverlener.

Wanneer u zelf wenst uitgeschreven te worden, kunt u uw verzoek per mail indienen naar info@pmml.nl, waarna de bewaarplicht van uw dossier wordt overgedragen aan de andere zorgverlener. Ook tekent u, nadat u zich heeft gelitimeerd, een formulier ‘ Toestemmingsverklaring overdracht medische gegevens ’.

Suggesties?

Wij streven ernaar onze kwaliteit en dienstverlening continu te verbeteren. Wij zijn dan ook altijd erg blij met suggesties, ideeën, op- of aanmerkingen naar aanleiding van de behandeling, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken.

U mag ons altijd aanspreken of uw bevindingen over onze huisregels per mail versturen naar info@pmml.nl en/of een waardering achterlaten op Google of of ZorgkaartNederland.

 

Huisregels

error: Inhoud is beschermd!